răng cửa

Răng cửa là răng cần được chăm sóc đặc biệt, tránh các va chạm là hư hại răng cửa đến mức phải nhổ răng. Chức năng chính của răng cửa là thẩm mỹ cho cả hàm răngDMCA.com Protection Status
X